pátek 18. prosince 2020

Půjdem spolu do Betléma...

 

Co jiného tisknout v době adventní? 

Zdroj 3D skenů [thingiverse]

[fotky]


Materiál ASA. Vyhlazeno acetonovými výpary.


středa 2. prosince 2020

Creality Ender 5 Plus spotřeba elektřiny...

Spotřeba 3D tiskárny Ender 5 plus bez boxu a s tiskovým prostorem v částečně uzavřeném prostoru. Pro materiál ASA je nezbytné zamezit proudění okolního vzduchu. Má to naprosto zásadní vliv na kvalitu tisku. Větší výtisky z ASA se boxu tisknou nedají. Náš vánoční betlém, figury výšky kolem 18cm, všechny podélně praskaly již při tisku. V uzavřeném boxu se toto neděje. Materiály PLA a PETG lze bez problémů tisknout bez potřeby boxu na tiskárnu – podrobná měření v diplomové práci Vliv teploty vzduchu na 3D tisk [PDF][zdroj].

Box je praktický už jenom proto, že podložka tiskárny nemusí tolik vytápět okolí a určitě je celý tisk tišší.