sobota 31. prosince 2016

Silvestrovské setkání na Pepčíně...

video [1][2][3]

Určitě se ptáte, jak tradiční setkání prožil písmák brodský, pan Slavíček, že Ježku:
Setkání na Pepčíně, místě nám všem tak důvěrně známém! 
Zámeček, zvaný Pepčín, byl začátkem minulého století postaven v tudorovském slohu, neměl však svou historii dlouhého trvání.
Již v pohnutých válečných dobách hodně utrpěl na svém vzhledu, po nich pak i nadále chátral, aby byl začátkem osmdesátých let pro špatný stav zcela odstraněn. Na Silvestra se stává dobrou tradicí se setkávat na místech něčím nás oslovujících. Příkladem může být vrchol Velké Javořiny, kde si lidé v tento den podávají ruce jak z naší, tak i slovenské strany, a to nejednou za svízelných klimatických podmínek. Na Uherskobrodsku se v podobném duchu střetávají v prostoru uvedeného, nyní již neexistujícího zámečku.
Chtějí si se svými přáteli a známými nejenom v uvedeném místě zavzpomínat, ale současně se i oddat okamžikům vzájemného sbližování a milého popovídání. Nejinak tomu bylo v poslední den i tohoto roku, kdy se větší či menší hloučky mužů i žen, mladších i dříve narozených, vydávaly rozmanitými cestami k paloučku, na kterém stával zámeček. 
Jedni přicházeli hraběcí cestou od Vlčnova, ti z Uherského Brodu asi zprvu vážili své kroky náročným výstupem od cihelny, aby pak jejich chůzi provázela sotva znatelná alej listnáčů.
Jiní zase dali přednost lesním, přemrzlým listím pokrytým stezkám od Drslavic, Hradčovic i nepříliš vzdálených Veletin. Po dosažení svého cíle však byli mnozí z nich překvapeni nejenom množstvím tam již přítomného lidu, ale i novým, poněkud pozměněným vzhledem lokality.
Jejich očím se předestřely základy původní stavby, která bývala desítky let nezaměnitelnou ozdobou našeho kraje.Někteří možná i chviličku postáli u obnaženého zdiva s myšlenkami, vážícími se k dějům a dobám již v hlubinách času se ztrácejícím.
Třeba v tu chvíli ve svém nitru i zapřemítali:
 „Tak v okolí těchto míst krátce po začátku minulého století jezdíval svým kočárem Václav hrabě z Kounic, který byl tehdy nejenom uznávaným mecenášem, ale i člověkem, který se svým chováním přes svůj hraběcí titul nepovyšoval nad jiné. Zde se tedy k vzájemným promluvám setkávaly tehdejší významné kulturní osobnosti, aby se pokochaly výzdobou nádherných interiérů, stejně jako obsáhlou knihovnou se vzácnými starými tisky“.
Ale toť už jenom minulost, jak bylo výše naznačeno. A tak se alespoň návštěvníkům i tuto sobotu nabídla příležitost, ve které si mohli kromě oživujících vzpomínek i navzájem přiťuknout skleničkou „ohnivé vody“ a s předstihem tak oslavit blížící se půlnoční ceremoniál. Je snad zbytečné dodávat, že v těch chvílích nebyla nouze o vřelé podávání rukou a přátelská plácání po zádech, stejně jako srdečná přání k Novému roku.
Netrvalo pak už dlouho a ke „kolébce“ nově se rodícího roku přistoupilo pět „sudiček“, aby se k ní sklonily se slovy hladícími duši. První sudička, svým působením v sídle chrámů a věží, uvážlivým hlasem pravila: „ Přeji ti, robátko, a všem zde tebe do budoucna provázejícím, hodně zdraví a nebetyčné lásky, bez které by život nebyl tím pravým!“  Pak se slova ujala sudička druhá, která v tato místa přispěchala z vísky působivých velikonočních tradic: „Já přeji z tohoto místa, kde země postupně odkrývá své historické tajemství, tobě i všem dobrým lidem rovněž hodně štěstí a zdraví“. Třetí sudička, vyšší postavy, původem z vísky světově proslulých etnografů, se s nadhledem porozhlédla po svém okolí, aby pak pronesla: „Jako i jiné moje kolegyně, tak i já ti přeji hodně štěstí a zdraví, a nenechej se v budoucnu ničím vyvést z míry, pevných nervů bude potřeba tobě i lidu všelikému“. Čtvrtá sudička, sídlící v nedalekých Bolegradicích, s plnou vážností ve tváři přistoupila ke kolébce a jedním dechem k robátku a kolem stojícím dodala:  „Já ti přeji do nastávajícího období hodně zdraví, ale optimismu a pevné vůle, neboť ta bude nutná při překonávání těžkostí“. Poslední ze sudiček, pocházející z místa světu známé Jízdy králů, si zprvu zavzpomínala na své dosavadní působení, aby se následně upřímnými slovy vyznala:  „Já nejenom tobě, robátko, ale všem zde přítomným přeji do života kromě štěstí a zdraví hlavně hodně úsměvů a radosti. Bez nich by byl život teskný“. Pak však naznačila, že se bude v budoucnu v tomto kraji sklánět již nad jinými kolébkami. 
Po vzdálení se sudiček se v místě setkání mezi přítomnými rozproudila živá debata, při které z očí všech přímo vyzařovala radost z účasti na této pospolitosti. A když se pak prostorem, obklopeným sluncem zalitým lesíkem, roznesl v pravé poledne zpěv naší a slovenské hymny, nastaly mezi těmi, kteří se shromáždili kolem základů bývalého zámečku, okamžiky nemalého dojetí a vzájemného souznění. Velebné tóny jistě s „dojetím“ vnímala i mlčící svědkyně tehdejšího času, rozložitá thuje, k obloze se majestátně vypínající na okraji palouku. 
K doladění působivé atmosféry nám všem snad už jenom chyběla představa samotného Václava hraběte z Kounic, stojícího ve svém tradičním obleku na schodišti zámečku se svou milovanou chotí Josefínou. Však tu náhle, zcela neočekávaně, se mezi námi sám pan Václav se svou paní skutečně objevil. Oděn byl v modrém hábitu se širokým, dobově vyhlížejícím kloboukem na hlavě.
Z jeho úst se záhy nato k davu nesla slova našim srdcím blízká a duši oslovující. Krátce nato se jal se sotva znatelným úsměvem ve tváři v hlubokém zamyšlení procházet kolem základů svého zámečku. Neopomínal však svým kloboukem v ruce kynout lidu kolem něho stojícímu. Nemohlo být tedy symboličtějšího zakončení tohoto silvestrovského setkání…L.P.2016.


středa 7. prosince 2016

Mikulášský maraton je za námi...

[fotky] Maryška Švehlíková
[fotky] z MŠ Klíček a MŠ Olšava

pondělí 5. prosince 2016

Nabíječka LiOn a všech dalších akumulátorů...

[návod] k použití
Dodal MotoTrávníček [1] za velmi rozumné peníze. Tím myslím asi 1/3 nákladů, co běžně stojí nabíječky určené pouze pro LiOn akumulátory. A tohle zařízení zvládně nabít až 120Ah LiOn a všechny další typy baterií včetně 6V nebo AGM.

Znáte rozdíl mezi bateriemi AGM, GEL, EFB?
Začněme u toho, co mají  technologie společného. Jedná o tzv VRLA akumulátor (valve-regulated lead–acid battery), tedy ventilem řízené baterie. Ventil zároveň slouží jako přetlaková pojistka, pokud se uvnitř baterie nahromadí nadlimitní množství plynu. Nehrozí únik elektrolytu,  technologie jsou odolné proti otřesům. Akumulátory na těchto technologiích jsou bezúdržbové. Snadno je poznáte tak, že nemají klasické šroubovací ventily pro dolévání. Pracují na principu kyslíkové rekombinace, je tak minimalizován únik plynů z baterie. Baterie jsou výkonnější při menší velikosti a váze.

Technologie AGM
Technologie AGM (absorbed glass mat) je technologie, při níž není v článcích mezi elektrodami elektrolyt v tekuté formě, ale je nasáklý v netkané tkaníně ze skelných vláken(tzv. separátor, odděluje vzájemně kladné a záporné elektrody). Baterie postavené na této technologii jsou velmi výkonné, mají výborné nabíjeccí charakteristiky, to znamená, že při vybití je mnohem snažší a rychlejší je nabít a také jsou velmi dobře odolné proti cyklické zátěži(nabíjení a vybíjení).
Baterie typu AGM jsou absolutně bezúdržbové, odolné proti vytečení elektrolytu a bezpečné.
Baterie na technologii AGM jsou vhodné pro náročné použití, do moderních aut, která mají nadstandardní elektrickou výbavu. Také jsou vhodné do vozidel vybavených funkcí Start&Stop (tzn. za jednu jízdu musí baterie mnohokrát nastartovat motor během okamžiku), včetně funkce regeneračního nabíjení, tedy rekuperace brzdné energie.
výhody technologie AGM
-absolutně bezúdržbové
-odolné proti vytečení elektrolytu
-vysoce výkonné
-vhodné do vozů se systémy Start&Stop s regeneračním brzděním
-odolná proti otřesům
-možnost umístění i v náklonu včetně umístění v kabině řidiče (neuniká žádný plyn)
-nízké samovybíjení
-lepší výkon pro krátkodobé startovací proudy (vyšší startovací proudy)
-zvýšená odolnost při cyklickém zatížení
-delší životnost
Nabíjet baterie typu AGM lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.

Technologie GEL
Hlavní rozdíl oproti technologii AGM je ve formě elektrolytu. Konstrukce gelových akumulátorů je podobná klasickým zalitým akumulátorům. Obsahuje sestavu kladných a záporných elektrod. Elektrolyt je však vázán v křemičitém gelu (nikoliv v separátoru jako u AGM). Výhodou je nižší citlivost na vyšší provozní teploty, vyšší kapacita při snížené hmotnosti akumulátoru i nízká hladina samovybíjení. Rovněž je omezen únik elektrolytu a jedná se o bezúdržbové akumulátory.
výhody technologie GEL
-absolutně bezúdržbové
-odolné proti vytečení elektrolytu
-velmi výkonné
-prodloužená životnost
-odolná proti otřesům
-možnost umístění i v náklonu
-nízké samovybíjení
-vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům
-delší životnost proti běžným akumulátorům
Nabíjet baterie typu GEL lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.

Technologie EFB
Vzhledem k tomu, že stále více vozidel využívá systémů Start&Stop, tedy vypínání motoru i při krátkém zastavení a potřebě okamžitého znovu nastartování, zvyšují se tak nároky na kvalitu a výkon autobaterií. Baterie musejí být odolnější vůči cyklickému zatížení (časté vybíjení při nastartování a dobíjení při jízdě). Vyjma baterií typu GEL a AGM se vylepšují také klasické konstrukce baterie s tekutým elektrolytem. Tak vznikla technologie EFB (enhanced flooded battery)
Baterie EFB sy vyznačují delší životností při zvýšeném cyklickém zatížení. Toho je dosaženo speciálním separátorem z polyesterových vláken a silnějšími deskami elektrod. Baterie typu EFB jsou tak vhodné do aut se systémy Start&Stop, ne však pro vozy s rekuperačním brzděním a dalšími šetřícími technologiemi.
výhody technologie EFB
-bezúdržbové
-zvýšená odolnost proti vytečení elektrolytu
-zvýšená odolnost vůči otřesům
-vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům (delší životnost)
zdroj viz [2].

sobota 3. prosince 2016

Duchovní obnova...

Pavel Hofírek vedl duchovní obnovu, doporučuji k prozkoumání jeho [web] plný zajímavých přednášek. Přidávám svůj [zápisek] z duchovní obnovy o modlitbě. Výborná osmihodinovka na začátek adventu.

čtvrtek 1. prosince 2016

středa 30. listopadu 2016

Svědek minulosti...

Neuvěřitelné je, že tohle někdy někdo mohl myslet snad i vážně!

sobota 26. listopadu 2016

Loučení s hoblovkou...


Když se kachny učí matematiku...


ŠKUB na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě...


[fotky] vybrané, pouze ŠKUB
[fotky] Elen Sladká z celého jarmarku
[fotky] Maryška Švehlíková z celého jarmarku


úterý 22. listopadu 2016

sobota 19. listopadu 2016

úterý 15. listopadu 2016

pátek 11. listopadu 2016

Space invaders...

[fotky]
Ábi si pořídila v sekáči nový overall s potiskem těchno nadčasových osmibitových příšerek. Tak jsme si i zahráli a pak v muzeu, stalo se to jednou v noci, že jeden invader utekl ven z obrazovky!

sobota 5. listopadu 2016

Prasklý držák sedačky...

[fotky]
Pořád si říkám, co ta sedačka řidiče tak vrže. Že by byla nějaká uvolněná. Vyndal jsem ji ven. Pozor! Dole je drát od airbagu s patronou na utažení pásu. Svařeno, žel sedačka drží zatím jen na třech šroubech. Bude potřeba vyvařit práh. Ale mám obavu, aby mně celé auto nevyhořelo, když má dutiny napuštěné proti korozi. Raději to svěřím odborníkům.

pátek 4. listopadu 2016

Vernisáž – Ze sbírky Josefa Kollera v Bojkovicích...

Prodejní výstava obrazů „Ze sbírky Josefa Kollera“
Muzeum Bojkovska [1]


čtvrtek 27. října 2016

Svět mechanické hudby- flašinety v muzeu...

Svět mechanické hudby - další info viz [mjakub.cz]
oficiální video muzejní od Marušky viz [video]


neděle 23. října 2016

sobota 22. října 2016

10 let s Holúbkem...

[fotky] Maryšky Švehlíkové

pátek 21. října 2016

Vlčice trénuje...

Těšíte se s námi?

úterý 18. října 2016

pátek 14. října 2016

Výročí 120 let gymnázia JAK...

Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě slaví sto dvacáté narozeniny. [gjak.cz]

[fotky] od Maryšky Švehlíkové
[fotky] od Elenky Sladké
Šermířský klub Uherský Brod na akademii viz.[1]

Přepis řeči Jana Amose:
Kam jsem přišel, přišla zkáza. Teď jsem přišel udělat pořádek sem.
Víte vy vůbec, po kom je pojmenováno naše gymnázium?
Jan Amos Komenský, ale který!

Jsem tady, abych napravil všeobecný historicky vžitý komeniologický omyl a to nemyslím jen mé rodiště.

Ve skutečnosti, jsme totiž byli bratři – tři.
Jan Amos Komenský Brodský, Jan Amos Komenský Nivnický a Jan Amos Komenský Bánovský.
Snad si nemyslíte, že takové rozsáhlé dílo napsal jeden člověk. My jsme na to byli tři.

Jak by bylo možné, abych zároveň reformoval anglické školství, s Kristýnou královnou švédskou spřádal vojenskou invazi do zemí koruny České a v Lešně dopisoval Všenápravu.

To jste si museli všimnout, že mé dílo přec není konzistentní jako celek.
Já hledám a hlásám mír, ráj srdce a život v náruči Boží, však ve Všenápravě na straně 283 píšu – ze zbrojnic udělejte biblioték.
A ti dva osli vymalovali vojenskou mapu Moravy a plánovali mírovou vojenskou invazi … do Čech.
A navíc bratr Bánovský se nechává vydržovat od De Geera, největšího zbrojního průmyslníka Holandánska.
Vždyť z toho by se JEDEN zbláznil.

Ty naprosto odlišné cíle a povolání. Kněz, filozof a učitel v jedné osobě. Já volám obraťte se k Bohu a najděte Ráj, Nivničan by všechno řešil už ve školní lavici a filozof z Bánova si s lahví vína dokázal rozporovat sám.

A ten rozsah díla! To bych musel být grafoman a psát i ve spánku. Kdyby někdo zkusil naše společné dílo jenom opsat, tak by to za jeden život nestihl. Dneska. A my to škrábali brkem inkoustem ve svitu lampy. Svíčka se neosvědčila. A to jsem poctivě zálohoval  … v Lešně pod prkna. A jak to dopadlo.

A do toho pořád dopisy a poselství. Přijeď nám vyjednat mír, sestav slovník, reformuj školství, pokřti dítě, okopej vinici, nauč nás latinsky, přines ze sklepa brambory.

Byli jsme tři bratři. Proto i tři manželky moje milá Magdalénka a drahé švagrové Jana a Dorotka. A těch dětí.

Dalším důkazem jest moje podoba. To jsou tři různé tváře. A vy se tomu pořád divíte.
Mně portrétoval Juri Ovens, bratra náš společný kamarád Vašek jako Hollar a nejstaršího bráchu vymaloval Rembrant … a bez přečmrku! V tu dobu už vypadal bratr hůř než Rembrant, proto vy tady bádáte a bádáte a před dvěma roky jste objevili Ameriku  - podobizna starého muže od Rembranta je opravdu Komenský. Byl jsem u toho. Bratra portrétoval a já vázal mistrovi štětec k jeho třasem stižené ruce.

A Fertig!

A jestli vás napsalo, že kněz, filozof a učitel je málo – tak s astronomií, fyzikou, matematikou, alchymií a divadelní vědou nám pomáhali bratranci.

Ale o tom si povíme příště.

středa 12. října 2016

Oprava terčů...

můj pan Otec je gazda...

neděle 9. října 2016

Kovací Lom...

El Jelen, salteador de caminos

[fotky]

Podzimní setkání na Lomu zarámovaného zvuky - kladiva bušící do kovadliny prokládané nádechy měchu výhně, třeskot výstřelů perkusních a doutnákových pušek a občasný hvizd odraženého olova. Po setmění vrzání protahované voskované nitě a utahovaných uzlíků při šití z kůže blahobytně prokládané spokojeně oddechujícím Alcháčem, který „čte.“
Takové bylo tohle lomové setkání.
Spát v historickém stanu, když je venku pár stupňů nad nulou je s dvoukilowatovým horkovdušným fukarem opravdová lahoda. Jen na táboření do přírody příště přibalím příště topení plynové.

neděle 2. října 2016

sobota 1. října 2016

Americká občanská válka, Lipina 2016...

fotky [1][2][3]
Pro někoho rozloučení s letošní sezónou, pro jiné poslední slunečné zážitky pozdního léta.
Díky Coloneli, příště přijedeme zas.

úterý 27. září 2016

Dakar a starosti s STK...

[fotky]
FFF se svým BMW Dakar neprošel technickou prohlídkou. Dostal známku STK pouze na měsíc a šup šup všechny drobnosti napravit a opravit. LEDkové blinkry blikají moc rychle, na výfuku jsou nepovolené úpravy a technik nenalezl plombu omezení výkonu na 35kW.
Panika ohledně nových pravidel technické kontroly pro motocykly se šíří celou sezónu, Motohouse[1] to srozumitelně a jasně vysvětluje. Z mého blízkého okolí byly na STK čtyři motorky a napoprvé neprošla ani jedna. Až má člověk pocit, jestli si jen nedělají práci na příště.  

sobota 24. září 2016

Chilli day vol. 1

Letos pro přátele, příští rok přizveme veřejnost. Chilli papričky jsou fenomén, který nemůžeme opomíjet. Habanero nebo Trinidad Scorpio Moruga jsou mňamky, které chutnají a pálí. 
Díky pořadatelům a těšme se příští rok.

O blahodárnosti pálivého jídla viz [1] a kdo pochybuje, ať pokračuje sem [2].

sobota 10. září 2016

Škautfský den - dobývání Tortugy...

Den ŠKAUTF [1]
[fotky] Elen Sladké z herního odpoledne
[fotky] Elen Sladké – slaměná loď a dobývání Tortugy
[video] TV Slovácko (od 1:38)

Děkujeme Městu Uherský Brod za podporu, muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě za azyl a stavitelům slaměných lodí ZOD Poolšaví – Prakšice.


sobota 3. září 2016

neděle 28. srpna 2016

Paní Kunhuta se vrací na tvrz Částkov...

[fotky]
Konec prázdnin klepe na dvéře, nevybouřená dětská krev potřebuje téci. Tak tedy další ročník Částkovské „tečky za prázdninami.“ Loni jsme hrad oživili viz [1] a letos na něm čekáme návštěvu paní Kunhuty, kterážto se vrací z cest po Belgii obtěžkána zlaťáky evropských dotací a doprovázena příbuznými z Lotrinska, Štýrska, Bavorka a i z dalekých Prakšic. Místní spolek Částkovský připravil několikero aktivit rukodělných - malování oken, tvorbu erbovních vlajek a stavbu polského plotu proti nájezdníkům z Kelníků, Náš Šermířský klub Uherský Brod si vzal za úkol vycvičit jednotky k obraně hradu, tedy oddíly štítníků, cepníků a střelců. Pro starší jsme měli připravenou lukostřelnici - ptám se náhodné paní věku důchodového: Kdy jste naposledy střílela z luku? Že nikdy? Tak teď máte šanci. A šla a střílela. Jestli ji za to doma manžel pochválí, to se dozvíme až příští rok...
Za zmínku stojí sjezd travnatého svahu na štítech. A že to jelo. I mně. 
Díky a zase za rok, že ano, paní Kunhuto.

Obnovme základy Pepčína...Docela rozsáhlý projekt - obnovme základy Pepčína - práce pokračují
- projekt [1]
- video [2] jak se začínalo
- aktuální zprávy ze Slováckého deníku [3]

Hrabě Václav z Kounic s chotí Josefou, na příjemné vycházce, byli se podívat, jak práce pokračují a zda opravdu léta Páně 1905 opravdu lovecký zámeček Obora slavnostně otevřeme. Základy už stojí.

Koho zajímají podrobnosti o historii stavby a její zkázy, odkazuji na bakalářskou práci Historie zámečku Obora viz [4]. Je to zajímavé čtení.