sobota 20. října 2018

Biřmování v Uherském Brodě 2018...

Ninja Johanka z Arku Nováková

[fotky 1] – autor Dominik Novák
[fotky 2] – autor Dominik Novák


pátek 12. října 2018

S kozáky do Burkvízu 12...[fotky]

Žil byl jeden kovář z Brna Líšně, který se vydal na novou životní cestu v místě kousek od Krnova, zvaném Albrechtice – Burkvíz 12. A kozáci z Brna vyrazili na pomoc se stavbou kovárny a ohradami pro koně tomuto muži skvělému. A náš ŠKUB byl přizván, jestli jsme dost odvážní, abychom se přidali a svými silami přispěli a udělali něco ku prospěchu bližním. I stalo se. ŠKUB vyrazil, na louce tábořil, pracoval a pomohl.
Strýc Hynek, majíce až panickou hrůzu ze zvířat a z koní zvlášť, viděl koně zde jsoucí a byl vyděšený. Řka, vidíte ty krvelačné oči, oni mě sežerou. Malinká Karolína přišla a bez okolků vzala Hynka za ruku a seznámila ho s krásou koní.
Malinko jsme pracovali, malinko jsme se pobavili a pocitem dobře vykonané práce jsme se rozloučili.
Příště jedu znovu.