Frézování DPS...

    Po pár drobných úpravách se dá zařízení FABtotum použít k domácí výrobě plošných spojů. Používám frézu 0.4mm nebo 0.6mm k frézování i odvrtání děr.

    Pohon vřetene používá bezkratáčový motor typu outrunner s limitem 14000rpm.
    Bohužel 24V napájení pro motor a spínání motoru BLDC motoru je, v původním řešení, velmi nespolehlivé a proto bylo nezbytné vytvořit vlastní řízení – pouze sleduji výstup pro sepnutí motoru z řídící desky FABduino a celé řízení řeším externě.

    První plošný spoj, který FABtotum frézovala byl spínání vřetene a zobrazení aktuálních otáček motoru.
osazená deska

frézované cestičky