Výročí 750 let povýšení města Uherský Brod na město královské...

[fotky] [fotky] oživlá historie za muzeem, královský tábor [hradeckydvur]
[fotky] historický průvod s účastí spolků působících v Brodě
[video] průvod, holdování králi
[fotky] Schola Gregoriana Pragensis
[fotky] zádušní mše za krále
[fotky] výstava Uherský Brod ve světle nejstarších písemných pramenů
[fotky] divadlo, Osudová setkání Přemysla Otakara II.
[fotky] filharmonie, Má vlast
[fotky] koncert, Hradišťan
[fotky] křest nové knihy o Uherském Brodě
[fotky] cena města, Jaromír Slavíček
[fotky] přehlídka zájmových a sportovních skupin v Uherském Brodě