čtvrtek 3. června 2021

Zesilovač s triodou – pouze simulace...

 LTSpice [1] a simulace jednoduchého audio zesilovače s triodou [2].  Na vstupu je soubor „wav“, tedy reálný zvuk. Dá se použít i export jako zvukový výstup, třeba pro ladění korekcí, filtrů etc.

FFT
detail FFT

– modely LTSpice pro triody (triodes.sub), tetrody a pentody (tetrodes_pentodes.sub) viz [3].
– model výstupního transformátoru [4]
– jak simulovat reproduktor pomocí náhradního RLC zapojení [5] v LTSpice.

Návod pro LTSpice je přímo v programu dostupný v nápovědě F1 a nejpodrobnější, co jsem na internetu potkal je anglicky [5] a česky jen drobnosti jako  [6] [7].