středa 14. března 2012

Saša neodolala Karlosovým svodům

Svody rezavé je třeba umýt od bláta, odmastit a připravit na pískování a metalizaci (šopování). Zítra bude těmto svodům odolávat firma CPO [1] (Centrum povrchových ochran) z města Hluku.

přidáno 30.3.2012: našopováno, vytmeleno, nastříkáno viz.  [2]