středa 30. května 2012

Pasování prvňáčků do stavu čtenářského

Coby duchové rodiny Kouniců zjevující se na tomto našem panství, účastnili jsme se pasování prvňáčků do stavu čtenářského. Děti z pěti tříd tří škol prokázaly, že opravdu umí číst, složily hromadně čtenářský slib, byly slavnotně pasovány a dostaly průkazku čtenáře, upomínkovou knihu a překvapení.
Zase za rok nás vzbuďte a my rádi přijdeme. Vaši duchové.