neděle 15. července 2012

Žehnání Božích muk v Olešnici

Že jsou Boží muka zasvěcená přímluvcům a ochráncům proti pohromám a živlům svatému Floriánovi[1], Janu Nepomuckému[2], Agátě[3] a Barboře[4], to se dočtete všude, ale zajímavostí je tam více. O. Lazárek v promluvě o realizace sdělil, že Boží muka má trojúhelníkový základ, odkazující na Boží Trojjedinost; čtvercová kaplanka směřuje rohy do čtyř světových stran jako odkaz na univerzálnost naší víry; nahoře je umístěná osmicípá hvězda Panny Marie, počet cípů odkazuje na datum katastrofy 15. 7. 2002 součtem číslic - součet číslic datumu 1+5+7=13 a pokračuje se součtem číslic datumu a roku 1+3+2+0+0+2=8. Zajímavé, nich wahr?
Olešnická Boží muka jsou v přesné linii s Božími mukami v Trpíně[5] a Ústupě[6]. Od Trpína je linie pěkně vidět, od Ústupa je vidět muka Olešnická a pravěpodobně i Trpínská, ale těžko je v zástavbě identifikovat.

reportáž ČT [7
fotky z farního webu [8] Olešnické farnosti [9]
vzpomínka na povodeň v roce 2002 v Blanenském deníku [10
reportáž ČR z roku 2002 [11]