středa 11. dubna 2012

Cesta nebo cyklostezka?

 V UB mezi hvězdárnou a skládkou roste cesta. Nebo to bude cyklostezka?
[kde]

přidáno 12.4. B.J. to věděl a napsal - cituji:
Je to svod odpadních vod ze skládky do kanalizace UB =)