sobota 31. prosince 2011

Silvestrovská vycházka

Modrá voda v zimě nevoní o nic lépěji než v létě. Vedoucí výpravy Jakub je výlet od výletu zkušenější a lepší. V cílovém bodě proběhlo zpívání osmi vánočních koled, komprimované v čase koledy jedné. Aplikovaný přístup Cimrmanovy cirkular schule - každý zpěvák si vybral jinou koledu a začali najednou. Půlkrysa později poznamenal, že se jedná o pokus o polyfonii, žel nebyla dodržena většina pravidel.
[víc fotek]