středa 12. října 2011

XXVIII. komeniologické kolokvium

V muzeu proběhlo kolokvium [1]. Firma boks.cz [2] z Brna řešila tlumočení do němčiny a angličtiny, mikrovlnný vysílač pokryl celou přednáškovou místnost, účastníci si vzali sluchátka a přijímač a vybrali si kanál s překladem. Velmi zvládnutá technologie, ale nejlepší stejně mají tu mobilní budku. Celé kolokvium zahájil muzejní ředitel a první příspěvek měl pan profesor Floss, který dlí v nemocnici v Olomouci a své zamyšlení a odpovědi na tři komeniologické otázky dodal na audiokazetě.