neděle 2. října 2011

Růžencová pouť v Uherském Brodě

Neděle 10:30 - slavnostní mše svatá - hlavní celebrant Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český
[původ pouti][historie kláštera]
[víc fotek]

Sobota byla taky plná dojmů, v ohláškách byly žádány spolky, aby přišli do průvodu krojovaní - spolek jsme, kroje máme, tak proč nejít coby městská hlídka druhé poloviny patnáctého století...
  18:30 - světelný průvod z farního kostela
  19:00 - mše sv. v klášterním kostele, hlavní celebrant Mons. Mgr. Vojtěch Šíma
  21:00 - noc mladých s Marií - růženec, „požehnání“, Taize …do 24:00
naše městská hlídka v závěsu za panem starostou a zástupci města

[další fotky z průvodu] autor Stanislav Haluza
[další fotky] autor Thorin